Dienstverlening

AkhMa'at is inzetbaar in verschillende rollen:

Door te klikken op bovenstaande rollen vindt U meer informatie over opdrachten die ik uitvoerde.

Kenmerkend voor de meeste uitgevoerde opdrachten is dat deze vaak in 'politiek' gevoelige omgevingen werden uitgevoerd.

Het betrof bijvoorbeeld enkele opdrachten waarbij werkzaamheden van verschillende uitvoerende diensten moesten worden aangestuurd. Uit het feit dat deze diensten niet lang na uitvoering van de opdrachten werden samengevoegd, blijkt de soms moeilijke samenwerking, terwijl er uiteindelijk toch goede resultaten werden geboekt.

Ook binnen het onderwijs en bij een grote industriële onderneming speelde deze fusieproblematiek.
Zie ook onder Projectmanagement.

Veel opdrachten werden uitgevoerd binnen het onderwijs. Ervaring leert dat het realiseren van onderwijsvernieuwing niet meer goed kan zonder een slimme inzet van ICT. Echter het bedenken en bouwen van ondersteunende applicaties is vaak niet het probleem. Het adopteren en in gebruik nemen van deze applicaties door de docenten verloopt problematisch. Dat heeft te maken met de tot dusver zelfstandige manier van werken van onderwijsprofessionals. Door de komst van het competentie gerichte onderwijs in het beroepsonderwijs is dit langzaam aan het veranderen.

Traditioneel georganiseerde implementatieprojecten leidden in het onderwijs maar zelden tot acceptabele resultaten.
Daarom ben ik op zoek gegaan naar een andere aanpak. Deze aanpak kreeg later de naam Vraaggestuurd Implementeren.

De kern van deze aanpak is er in gelegen dat een dergelijk project niet gestart wordt vanuit de ICT. De start ligt bij de onderwijskundige doelstelling van de gebruikers. Zij worden gestimuleerd om op basis van hún doelstellingen sturing te geven aan de wenselijke ICT ondersteuning. Belangrijk is dus om samen met de gebruikers en samen met de opdrachtgever de onderwijskundige visie en gewenste ontwikkeling in het onderwijsproces expliciet te maken. Alleen dan ontstaat er veranderingsbereidheid, beter inzicht in de noodzakelijke veranderingen, beter zicht op de gewenste IT ondersteuning én heel belangrijk: draagvlak voor de verandering. De diverse geledingen blijken zich in deze werkwijze goed te kunnen vinden en is vernieuwing van het onderwijsproces een praktisch feit. 
Een uitgebreide beschrijving van de aanpak Vraaggestuurd Leren Implementeren vindt u hier.

© Paul van Uffelen 2019