Advies

Adviseur en projectleider bij het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (2019) op het gebied van Digitaal Vergaderen. Onderzoek naar de knelpunten en een zo optimaal mogelijke introductie van digitale ondersteuning bij het vergader- en besluitvormingsproces.

Adviseur en begeleider van de samenwerking tussen de AOC Raad en CITO betreffende de aanlevering, het beheer en het onderhoud van ontwikkeld digitaal toetsmateriaal (door CITO) aan de gemeenschappelijke digitale toetsvoorziening van de AOC Raad Toetsplaza; thans Groene Norm.

Adviseur en onderzoeker betreffende de implementatie van de Digitale Leer- en Werkomgeving bij het Domein bewegen, Sport en Voeding van de Hogeschool van Amsterdam (2012).
Opgeleverd werden een adviesrapport betreffende de scope en de fasering, alsmede een projectplan voor de implementatie van de eerste fase (jan-aug 2013).

Adviseur en onderzoeker/kwartiermaker betreffende de implementatie van de Digitale Leer- en Werkomgeving bij het Domein onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. Met de resultaten van dit vooronderzoek is het feitelijke project gestart (2011). 

Projectleider en adviseur bij de AOC Raad om een rechtsvorm en een businessmodel te ontwikkelen voor een economische verantwoorde voortzetting van een projectactiviteit. Deze projectactiviteit betrof het beheer en verdere ontwikkeling van een voorziening voor digitaal toetsen ten behoeve van een groot aantal agrarische opleidingscentra (2009).

Onderzoeker en adviseur bij een agrarisch opleidingscentrum (AOC). Het ging hierbij om een vastgelopen opdrachtgever – leverancier relatie inzake de ontwikkeling van een onderwijsondersteunende applicatie (2006).

Adviseur en projectleider in opdracht van de AOC Raad om de gevolgen voor de onderwijsondersteuning van de invoering op van de nieuwe competentie gericht kwalificatiestructuur in kaart te brengen voor de twaalf Agrarische Opleidingscentra (2006).

Adviseur en projectleider in opdracht van de AOC Raad in een vooronderzoek naar het definiëren van een systeem voor bestuurlijke informatievoorziening tbv de Colleges van Bestuur en afdelings- en locatiedirecteuren (2006-2007).

Adviseur inrichten kennismanagement en documentaire informatievoorziening van de afdeling Human Resources & Organisation van een van de businessgroepen van DSM te Delft (2005)

Lid Regieteam Verandering van een grote Uitvoeringsorganisatie. Deze organisatie werd opnieuw vormgeven in een vijftal regionale units en een hoofdkantoor. Voorheen bestond deze organisatie uit twaalftal provinciale kantoren. De impact op cultuur en wijzen van samenwerking was groot. Dit was de reden dat het landelijke managementteam van de nieuwe organisatie ter ondersteuning dit regieteam van twee personen instelde. Er is een cultuuronderzoek uitgevoerd en diverse maatregelen en activiteiten zijn gestalte gegeven, waaronder een bewustwordingstraject op het gebied van kwaliteit van werkprocessen/-uitvoering en veiligheid van digitale gegevensverwerking.

© Paul van Uffelen 2019