Interimmanagement

Interim manager Competencegroep Onderwijstoepassingen van de afdeling Strategische Informatievoorziening van de Hogeschool van Amsterdam (2007-2008). Inhoudelijke onderwerpen o.m.:

  • Invoering Digitaal Portfolio
  • Introductie Webcolleges
  • Leidinggeven aan webteam Intranetten
  • Leidinggeven aan functioneel beheerders van HvA brede applicaties
  • Assisteren CIO van de vernieuwing inrichting governance van de informatievoorziening binnen de HvA

In opdracht van de AOC Raad voorzitter van de Beheergroep nOISe welke een onderhoudbudget beheert, adviseert over beheer en beveiliging en verdere ontwikkeling van deze applicatie en in gebruik name. Aan deze opdracht ging het implementatieproject vooraf (2002-2009) .

Interimmanager uitvoering en verwerking gecombineerde data inwinning bij het Ministerie van LNV (2002).

Diverse managementfuncties binnen het Ministerie van LNV:

  • Hoofd Intern Management bij het Kabinet van de Minister van LNV en de Buitenlandse Dienst van het Ministerie van LNV
  • Hoofd Personele Informatievoorziening bij de Directie Personeelszaken
  • Hoofd Personeelszaken Directie Algemene Zaken van het Directoraat Generaal Landbouw en Voedselvoorziening
© Paul van Uffelen 2019