Over AkhMa'at

maat kl med

De godin Ma'at stond in de oude Egyptische samenleving voor waarden als orde en rechtvaardigheid. Gedurende de ruim 3000 jaar die de Egyptische beschaving duurde heeft Ma'at de farao's geholpen bij de uitvoering van hun goddelijke opdracht om de samenleving goed te laten functioneren.

Het is deze rol, maar ook de standvastigheid waarmee deze waarden het hebben volgehouden die mij inspireerden om deze op te nemen in de naam van mijn bureau.
Was Ma'at een vroege collega? 

De waarden van Ma'at vind ik ook belangrijk bij de uitvoering van de opdrachten.

Het voorvoegsel Akh drukt een effectieve verbondenheid uit.
Verbondenheid in een dubbele betekenis als het gaat om AkhMa'at.

Enerzijds is het de verbondenheid met de waarden die hierboven beschreven zijn.

Anderzijds is verbondenheid ook belangrijk bij de uitvoering van de projecten: verbondenheid met de doelen van de opdrachtgever en verbondenheid met de mensen samen met wie de projectopdracht uitgevoerd wordt.

Het is immers altijd mensenwerk. Of het nu gaat om een ingewikkeld en lastig implementatieopdracht of bij een veranderingsproces waarbij medewerkers hun werkwijze opnieuw moeten bedenken en invoeren. Onderlinge verbondenheid en vertrouwen zijn dan belangrijke waarden.

Daar lees je weinig over in de moderne projectmanagement best practices, maar blijken heel vaak de beslissende factoren te zijn om een project of opdracht te laten slagen.


© Paul van Uffelen 2019